WELCOME TO A Course in 'Environmental Awareness'

'A Course in 'Environmental Awareness'  

2016-17

*नियमित विद्यार्थ्यांसाठी सूचना 

* नापास व पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी सूचना 

* ग्रुप बनवण्याचा नमुना (मराठी)

* ग्रुप बनवण्याचा नमुना (इंग्रजी)

* S.Y.B.A विद्यार्थी रोल नं (Year 2016-2017)

*S.Y.B.COM विद्यार्थी रोल नं. (Year 2016-2017)

* पर्यावरण प्रकल्प बनविण्यासाठीची माहिती 

* पर्यावरण  जागृती अभ्यासक्रम लेखी परिक्षा दि. ७ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ९ ते ११ वाजता

* पर्यावरण प्रकल्प सर्टिफिकेट २०१७